Publicaties Artemea

Index Publicaties:

Boek Informatie

"Waar ik tegenaan loop bij vraaggestuurde zorg is: hoe leid je medewerkers zo op dat zij vraaggestuurd gaan werken? Welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig? Hoe doe je het met je planning? Wat voor instrumenten en welke methodieken zijn er? Je moet ervoor zorgen dat je medewerkers vraaggericht kunnen werken." [coördinator flexwerk]

"De cliënt centraal, hoe doen we dat?" is geschreven voor leidinggevenden die medewerkers begeleiden bij het aanbieden van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg. Denk bijvoorbeeld aan team(bege)leiders, operationeel managers, staffunctionarissen en opleidingsfunctionarissen. Zij hebben voor het coachen van hun medewerkers ‘handvatten’ en instrumenten nodig. De theorie in dit boek en de aanwezige praktijkopdrachten en -oefeningen bieden het benodigde houvast.

De inhoud van dit boek is gebaseerd op gesprekken die de auteur had met coaches, cliënten en medewerkers uit de zorg (thuiszorg, ouderenzorg, zorg en hulpverlening aan mensen met een persoonsgebonden budget en zorg voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische handicap). Door deze gesprekken kwamen de struikelblokken van, maar ook de mogelijkheden en benodigde veranderingen voor een meer vraaggerichte organisatie aan het licht. Persoonlijke inzet, motivatie en onderling vertrouwen blijken belangrijke voorwaarden. Na het lezen van dit boek weet je hoe je zelf (in de eigen rol of functie) je aandeel kunt bijdragen.

"De cliënt centraal, hoe doen we dat?" is bestemd voor gebruik in begeleidings- en trainingstrajecten in de praktijk. Ook voor onderwijsdoelen is dit boek waardevol, bijvoorbeeld in opleidingen voor operationeel managers en post-hbo-opleidingen of ander vervolgonderwijs in de zorg.

Dit boek kan goed gecombineerd worden met een andere publicatie, voor hoger en midden-managers: "De Cliënt centraal, wat nu? Management van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg".

"De cliënt centraal, hoe doen we dat? Coaching van vraaggericht en vraaggstuurde zorg", door Gabriëlle Verbeek. Uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2003. ISBN 903522574.

Te bestellen bij bol.com.