Publicaties Artemea

Index Publicaties:

Boek Informatie

"Het is duidelijk dat we meer vraaggericht willen werken met elkaar. Maar ik mis een goed plaatje van de belangrijkste problemen. Dat maakt het nu moeilijk om de juiste beslissingen te nemen over organisatorische ingrepen of voorwaarden." [directeur GGZ-instelling]

In "De cliënt centraal, wat nu?" worden theoretische en praktische handreikingen gegeven voor de organisatie van een modern, individueel aanbod aan zorg: vraaggerichte en vraaggestuurde zorg. Ervaringen met vraagsturing uit de gezondheidszorg zijn gekoppeld aan moderne inzichten uit de bedrijfskunde.

Aan bod komen: verschil en overeenkomst tussen vraaggerichte en vraaggestuurde zorg, een probleemanalyse voor vraaggericht management, modellen voor meer inzicht en overzicht binnen organisaties, praktijkvoorbeelden, checklisten en tips voor de invoering. Gesprekken met managers, directeuren en daarnaast zorgvragers en medewerkers laten de struikelblokken, maar ook de mogelijkheden in de praktijk zien. Persoonlijke drijfveren blijken een belangrijke motor voor managers en directeuren om te werken aan een meer vraaggerichte organisatie.

Dit boek is geschreven voor managers die op strategisch en tactisch niveau aan vraaggerichte zorg werken: directeuren, hoger managers, midden managers (locatiemanagers, integraal managers). Voor de doelgroep lager kader, staffunctionarissen en andere begeleiders van professionele werkers in de zorg is een tweede boek geschreven met de titel: De cliënt centraal, hoe doen we dat? Coaching van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg. De twee boeken kunnen goed naast elkaar in één instelling worden gebruikt.

"De cliënt centraal, wat nu? Management van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg", door Gabriëlle Verbeek, is uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2002. ISBN 9035225317.

Te bestellen bij bol.com.