Publicaties Artemea

Index Publicaties:

Boek Informatie

"Vraaggerichte zorg? Natuurlijk willen we dat in mijn team. We proberen elke cliënt de beste zorg geven die er is. Maar om beter aan de individuele vraag van cliënten te voldoen, moet je het werk ook anders afspreken met cliënten en collega's. Dat is niet altijd makkelijk. Daar heb ik praktische tips voor nodig. Liefst nog iets dat werkt voor onze eigen doelgroepen." [ziekenverzorgende]

Vraaggerichte en vraaggestuurde zorg: managers, beleidsmakers en de politiek hebben er de mond vol van. De klant van zorg, de cliënt of bewoner of patiënt, heeft recht op een zorg die zoveel mogelijk past bij zijn behoeftes en vragen. Ondertussen zijn het de zorgverleners op de werkvloer die dit vooral moeten waarmaken. Voor veel zorgverleners is het niet zo duidelijk wat zij nu nog meer of anders moeten doen om vraaggerichte zorg te bieden. Terwijl zij tegelijkertijd ook vinden dat de zorg- en dienstverlening aan cliënten klantgerichter kan dan nu het geval is.

Dit boek is geschreven voor zorgverleners die vraaggerichte en vraaggestuurde zorg als uitdaging zien. En die er ook echt in de praktijk werk van willen maken, samen met hun cliënten en leidinggevenden. Het boek is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de care-sector: psychiatrie, thuiszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een handicap. Het bevat theorie, begrippen, maar vooral ook veel instrumenten en praktische oefeningen waarmee zorgverleners zelf aan de slag kunnen gaan. Er zijn voorbeelden te vinden afkomstig uit het werk van verpleegkundigen, verzorgenden, casemanagers, maatschappelijk werkers en hulpverleners bij mensen met een verstandelijke, geestelijke of lichamelijke handicap.

De publicatie kan goed gebruikt worden door teams en groepen die met vraagsturing bezig (willen) zijn. Ook voor onderwijsdoelen kan de inhoud waarde hebben. Het boek kan gebruikt worden binnen beroepsopleidingen in de zorg, vervolgopleidingen en onderdeel zijn van bij- en nascholingsprogramma's.

Voor de doelgroep hoger management is eerder een boek uitgebracht, "De cliënt centraal, wat nu? Management van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg". En voor leidinggevenden en staffunctionarissen werd een boek geschreven onder de titel "De cliënt centraal, hoe doen we dat? Coaching van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg". Deze drie boeken kunnen goed samen in één organisatie worden toegepast, voor alle lagen medewerkers in die organisatie.

"De vraag centraal, werkt dat?", door Gabriëlle Verbeek, is in mei 2003 uitgebracht door Elsevier, Maarssen. ISBN 9035225740.

Te bestellen bij bol.com.