Publicaties Artemea

Index Publicaties:

Boek Informatie

"Het zorgplan waarmee ze hier werken, staat erg ver van me af. Ik weet niet precies wat er over mij is afgesproken. Ik zou er meer invloed op willen hebben. Het gaat tenslotte om mijn leven." [vrouw, 59 jaar, thuiswonend, gebruikt extramurale verzorging via verzorgingshuis]

Om vraaggerichte of vraaggestuurd zorg mogelijk te maken, zijn praktische handvatten nodig. Vooral de vraag van cliënten moet duidelijk worden. Welke behoefte is er bij hen aan welke soorten ondersteuning? Hoe kan zorg het beste worden ingezet, zodat de cliënt een leven leidt dat bij hem of haar past? Een leefplan is een hulpmiddel om dit in kaart te brengen.

In de publicatie "Van zorgplan naar leefplan" wordt een methodiek beschreven voor een leefplan met vijf leefgebieden: de ‘schijf van vijf’. De methodiek is bottum-up ontwikkeld, samen met ouderen, mensen met een handicap en medewerkers Het leefplan is voorzien van allerlei werkvormen, zoals een wensboom, vragenlijst en schilderijmethode. Deze werkvormen zijn bedoeld als ondersteuning, om het eenvoudiger te maken om leefplannen op te stellen die passen bij de specifieke situatie van de cliënt. In de bijlage van het boek zijn werkmaterialen opgenomen, zoals:

● Leefplanbladendownload en print Word-versie
● Actiekaartendownload en print Word-versie
● Leefplankaartjes, download en print, uitsluitend in PDF mogelijk:
gele leefplankaartjes: persoonlijke leefsfeerbekijk PDF
roze leefplankaartjes: belangrijke contactenbekijk PDF
paarse leefplankaartjes: belangrijke activiteitenbekijk PDF
blauwe leefplankaartjes: gezondheid en zorg die belangrijk isbekijk PDF
groene leefplankaartjes: omgevingbekijk PDF

Werkmaterialen zijn alleen te downloaden onder voorwaarde van gebruik met logo Artemea, in verband met auteursrecht. In de publicatie "Van zorgplan naar leefplan" treft u een beschrijving aan voor het toepassen van de methodiek.

Het boek is vooral bedoeld voor beroepsbeoefenaren in het vakgebied verzorging en de sociaalagogische beroepen. Ook mensen die als gebruiker hun eigen plan opstellen, kunnen in deze publicatie informatie vinden die hen daarbij helpt. Verder is het boek bruikbaar voor medewerkers die zich bezig houden met vraagverheldering (ouderenadviseurs, bemiddelaars en adviseurs cliënten bij indicatiestelling) en beleidsmakers en managers, die de voorwaarden creëren voor een meer vraaggerichte zorg.

Te bestellen bij bol.com.