Publicaties Artemea

Index Publicaties:

Boek Informatie

"Ik zie het leefplan als middel om de inzet van alle disciplines te bundelen. Je werkt allemaal om te voldoen aan wat elke persoon nodig heeft." [ziekenverzorgende, werkzaam op revalidatieafdeling verpleeghuis]

"Zorg voor het leefplan" is een vervolg op het methodiekboek "Van zorgplan naar leefplan". Het is gebaseerd op een model voor een leefplan met vijf leefgebieden: de ‘schijf van vijf’. De leefplanmethodiek is bottum-up ontwikkeld, samen met ouderen, mensen met een handicap en medewerkers.

In deze nieuwe uitgave wordt een handvat gegeven voor het invoeringsproces van leefplannen in zorginstellingen. Het boek bundelt ervaringen die zijn opgedaan met gerichte invoering van leefplannen, voorziet deze van een praktisch invoeringsmodel en dient als leidraad bij het invoeren van leefplannen: het creëren van betrokkenheid en medewerking, het ontwikkelen van de deskundigheid die nodig is voor het werken met leefplannen en het in kaart brengen van ingrijpende veranderingen in de hele organisatie.

Met dit boek kan het leefplan ook in andere instellingen sneller en meer gericht worden ingevoerd. Het geeft een handreiking, met concrete stappen, activiteiten en opties. Instrumenten en werkvormen in de handreiking zijn aan te passen aan de specifieke situatie per organisatie.

"Zorg voor het leefplan" is primair geschreven voor personen die verantwoordelijk zijn voor het invoeren van leefplannen als werkwijze voor vraaggericht werken. Het gaat om bestuurders, stafmedewerkers, (hoger) management, opleiders en operationeel leidinggevenden zoals coördinatoren, teamleidsters en hoofden.

Beleidsmakers, cliëntenvertegenwoordigers, organisatieadviseurs en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van vraaggericht werken vinden informatie over de voorwaarden voor een meer vraaggerichte inrichting en organisatie van zorg.

De volgende werkmaterialen zijn te downloaden onder voorwaarde van het gebruik met logo Artemea, in verband met auteursrecht.

Te bestellen bij bol.com.

voorbeeldformulier leeflplanblad, compacte versie op 1 paginabekijk PDF
voorbeeldformulier actiekaart, compacte versie op 1 paginabekijk PDF
voorbeeldformulier leefplanblad, compacte versie met extra blauw bladbekijk PDF
voorbeeldformulier actiekaart, compacte versie met extra blauw bladbekijk PDF