Thema "Essenties van Kwaliteit"

Thema's:

Essenties van Kwaliteit: van papier naar passie

Gezien onze ruim 30-jarige ervaring met kwaliteitszorg geven wij graag advies over het werken aan kwaliteit vanuit een cliëntgerichte invalshoek. Daarbij kijken wij vanuit het oogpunt dat middeleninzet cliënten zoveel mogelijk ten goede moet komen en bureaucratie meestal ten koste gaat van medewerkerstevredenheid en aandacht voor cliënten. Het doorlichten van gangbare kwaliteitssystemen en screening ervan op zinvolheid en actualisatie is één van onze bijdragen aan een beter functionerende kwaliteit. Zo nodig zetten wij nieuwe verfrissende methoden in om de passie in het werk bij medewerkers terug te brengen en helpen u aan eigentijdse handvatten om de kwaliteit te verduidelijken, waaronder het ‘kwaliteitsmanifest’, dat door ons met succes in verschillende organisaties is toegepast.

Deze trajecten zijn altijd ‘op maat’ en worden ingezet nadat wij een gezamenlijk beeld hebben van doel en insteek.

Onze trainingen op het gebied van kwaliteit zijn te vinden onder Trainingen Kwaliteit.

Relevante publicaties:

Ander thema: Vraagsturing, juist nu

Ander thema: Zelfmanagement

Ander thema: Tijd voor zorg

Ander thema: Virtuele zorgwerelden

Ander thema: Vrijheid en veiligheid

Ander thema: Zelforganisatie