Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Thema 'Tijd voor Zorg' - dilemma's en oorzaken

Problemen met Tijd

In de langdurende zorg ervaren cliënten, medewerkers en managers een gevoel van schaarste, als het om ‘tijd’ gaat. De druk om een hoge productie te leveren is groot. Bij medewerkers leidt dit vaak tot stress en een gevoel van tekortschieten. Ongeveer ½ van alle medewerkers in de zorg heeft regelmatig (veel) last van tijdsdruk. Ook cliënten in zorg ervaren de gevolgen hiervan, de ‘haast' in de zorg.

Tijdsdruk leidt nogal eens tot kwaliteitsverlies bij de cliënt en toenemende stress bij de medewerkers. Vaak gaan medewerkers die tijdsdruk ervaren minder efficiënt werken. Zij maken meer fouten en gaan door de gevolgen van fouten nog meer tijd verliezen. In de praktijk leidt de ervaring van tijdsdruk tot de volgende symptomen:

Als medewerkers weinig ruimte krijgen om hun werktijd in te delen of zij hebben naar hun beleving geen steun vanuit de organisatie, vermindert de eigen mogelijkheid om in het werkproces zorgactiviteiten flexibel en tegelijk overzichtelijk te doen plaatsvinden. Er ontstaat een negatieve spiraal.

Lees verder: Tijdsbeleving en tijdsdruk

Lees verder: Bewustwording versterken

Lees verder: Oorzaken in kaart

Lees verder: Beter omgaan met tijd

Lees verder: Anders organiseren met tijd