Thema "Tijd voor Zorg"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Anders omgaan met tijd

Tijdsdruk is een belangrijk thema in de zorg. Zorgmedewerkers moeten veel tegelijkertijd doen en lopen daarbij vaak tegen allerlei tijdsproblemen aan. Goed omgaan met tijd in de zorg is een actueel thema, in een tijd van inkrimpen van de AWBZ en toenemende zorgzwaarte. Gabriëlle Verbeek heeft een promotie-onderzoek uitgevoerd naar tijdsperspectieven in de zorg. Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis over tijdsdruk, tijdsbeleving en afstemming van zorgvraag en zorgaanbod. Veldexeperimenten laten zien dat inzet van deze kennis leidt tot minder tijdsdruk en betere ‘timing’ van zorg. Artemea vertaalt toepassingsgericht onderzoek naar inzichten naar praktijk. Dat betekent dat wij ons komende tijd, samen met andere partners, zoals V&VN, LOC, ROC's, ActiZ, bezig houden met:

We geven lezingen, interactieve workshops en leertrajecten op maat. Deze zijn te vinden via Trainingen Tijd. Met organisaties die een concrete ondersteuningsvraag hebben, bespreken we graag hun behoefte en laten zien wat onze mogelijkheden zijn.

Lees verder: Dilemma's en oorzaken

Lees verder: Beter omgaan met tijd

Lees verder: Anders organiseren met tijd

Ander thema: Vraagsturing, juist nu

Ander thema: Zelfmanagement

Ander thema: Essenties van kwaliteit

Ander thema: Virtuele zorgwerelden

Ander thema: Vrijheid en veiligheid

Ander thema: Zelforganisatie