Thema "Ruimte voor Zelforganisatie"

Thema's:

Ruimte voor Zelforganisatie

Zelforganisatie is het natuurlijke proces waarbij in een chaotisch en complex systeem spontaan structuren ontstaan. Een belangrijk kenmerk van zelforganisatie is dat niemand of niets doelbewust structuren in een systeem aanbrengt. Iemand kan wel voor de voorwaarden zorgen waardoor zelforganisatie kan plaatsvinden.

Een voorbeeld is een vlucht vogels door de lucht of een school vissen die zich door het water beweegt zonder sturing van bovenaf. Volgens sommige wetenschappers is het leven ontstaan als gevolg van zelforganisatie. Ook groepen van mensen kunnen zich spontaan organiseren zonder sturing van buitenaf.

In de zorg is een toenemende belangstelling voor allerlei vormen van zelforganisatie, zoals zorgcoöperaties en wooninitiatieven die worden opgericht door cliëntengroepen en verwanten. Zelforganisatie lijkt een antwoord op de uitdaging voor een zorgbehoefte die steeds complexer wordt en steeds sneller verandert. In zorgcoöperaties staan zelfsturing en beperking van onnodige overhead centraal, waardoor optimaal met tijd en geld kan worden gewerkt.

Bekijk How citizens and entrepreneurs work together: Willemien Visser, over Zorgcoöperatie Zoetermeer, op Youtube.

Naast zorgcoöperaties zijn wooninitiatieven in opmars. Een wooninitiatief bestaat uit minimaal 3 bewoners op één adres of binnen een straal van 100 meter, die over tenminste één gemeenschappelijke verblijfsruimte beschikken voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Artemea ondersteunt (nieuwe) zorgcoöperaties en wooninitiatieven met behulp van actie-onderzoek en organisatie-advies. Trajecten op maat.

Ander thema: Vraagsturing, juist nu

Ander thema: Zelfmanagement

Ander thema: Tijd voor zorg

Ander thema: Essenties van kwaliteit

Ander thema: Virtuele zorgwerelden

Ander thema: Vrijheid en veiligheid