Interactieve werkvorm "Mijn gevoel over tijd"

Index Thema Tijd voor zorg:
Dilemma's en oorzaken:
Beter omgaan met tijd:
Anders organiseren met tijd:

Interactieve werkvorm "Mijn gevoel over tijd"

Klik op het cijfer dat het beste overeenkomt met jouw tijdgevoel. Daarna zie je een grafisch overzicht van de scores van alle deelnemers (uiteraard anoniem).

Als je wilt kun je ook nog een toelichting geven.

Terug naar: Bewustwording versterken